Personvernerklæring

▾ 1. Personopplysningane me har bruk for

▾ 1. For å levera tenestene våre har me bruk for

• 1. Namn

• 2. E-post-adresse

• 3. Telefonnummer

▾ 2. Dessutan kan systemet spørja etter

• 1. Adresse

• 2. Postnr og stad

• 3. Land

• 3. Det rettslege grunnlaget for innsamling av personopplysningane er at du gjev dei til oss anten elektronisk eller pr telefon. 

• 4. Personopplysningar som leverandøren av betalingsløysingar bed om, kjem ikkje oss i hende og er underlagt avtalen du har med betalingstenesta.

2. Korleis me brukar personopplysningane

▾ 1. Me brukar personopplysningane

• 1. -for å kunna levera tenestene våre

• 2. -for analyse, forretningsutvikling og forbetring av tenester

• 3. -til sal og marknadsføring

▾ 3. Rettane dine

▾ 1. Du har

• 1. -rett til innsyn i eigne opplysningar

• 2. -rett til korrigering av personopplysningar

• 3. -rett til sletting av personopplysningar

• 4. -rett til å avgrensa handsaming av personopplysningar

• 5. -rett til å protestera mot handsaming av personopplysningar

• 6. -rett til å klaga

▾ 4. Ansvarleg selskap

• 1. Norheimsund Hamneutvikling SA

Gamle Dalaveg 3

5600 Norheimsund

Norway

Norwegian Org.no: NO986708022mva

Bank: 3530.22.07052

IBAN: NO1935 3022 0705 2

Swift: SPAVNOBB.

▾ 5. Impressum

• 1. Denne personvernerklæringa er forfatta etter ein mal for enkel personvernerklæring frå nettstaden gdprcontrol i Noreg.

2. Oppdatert til 24.02.2023 gs.